Online gokken in Nederland pas in 2021 gereguleerd?

Online gokken: gok wet Nederland 2021

Online kansspelen zijn tot op heden officieel verboden in Nederland. Dit zorgt ervoor dat online casino’s hun diensten niet legaal mogen aanbieden aan Nederlandse gokkers. Dit terwijl er wel een groot grijs gebied is, zeker omdat de gokkers zelf niet aansprakelijk kunnen worden gehouden zolang ze gewoon belasting betalen over hun gok inkomsten. Om het online gokken beter te kunnen reguleren is er medio 2019 eindelijk een nieuwe gok wet aangenomen. Hierin staan ook duidelijke bepalingen voor het online gokken zodat nieuwe online casino’s de markt kunnen betreden. In het casinonieuws van deze week bespreken we wanneer deze gok wet waarschijnlijk in zal gaan en wat de gevolgen van deze wet zijn.

Hoe zat het ook alweer met de nieuwe wet rondom online gokken?

Het wetsvoorstel om de huidige wetgeving op het gebied van gokken te wijzigingen werd al jaren geleden ingediend. Deze wet werd ook vrij snel aangenomen door de Tweede Kamer, maar bleef heel lang liggen bij de Eerste Kamer. Op 19 februari werd er eindelijk gestemd en het wetsvoorstel Kansspelen op afstand werd aangenomen. Sindsdien is de overheid bezig om vooral ook de lagere wet- en regelgeving te updaten zodat deze aansluit bij de nieuwe gok wet. Hoewel de wet dus al is aangenomen is deze nog niet in werking gegaan.

Wanneer kunnen we legaal online gokken in Nederland?

In 2019 werd al wel een inventarisatie gedaan. Online casino’s die hun casinospellen aan willen bieden aan Nederlandse gokkers werd gevraagd om een aanvraag in te dienen voor een gokvergunning. Hierdoor weet de Kansspelautoriteit ongeveer hoeveel interesse er is. Het bleek in dit geval om meer dan 100 aanmeldingen te gaan. De Kansspelautoriteit zegt zelf te verwachten ongeveer 90 vergunningen te gaan verlenen wanneer de nieuwe wet eenmaal ingevoerd is.

Uit een brief van Minister Dekker blijkt dat de overheid ernaar streeft om de wet op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Eerder hebben we in deze hele kwestie al gezien dat een streefdatum zeker niet in beton gegoten is en nogal eens kan verschuiven.

Andere gevolgen van de nieuwe gok wet

Een voorwaarde voor het invoeren van de nieuwe wet Kansspelen op afstand (ook wel Koa genoemd) is dat er veel aan verslavingspreventie gaat worden gedaan. Dit is niet alleen het geval voor de nieuwe online live casino’s die straks de Nederlandse markt mogen betreden, maar ook voor de huidige aanbieders zoals speelhallen en speelcasino’s in Nederland. Deze etablissementen zullen vanaf 1 januari 2021 dus ook met nieuwe en strengere eisen te maken krijgen om te proberen om te voorkomen dat er meer gokverslavingen ontstaan in Nederland. Hoe dit er exact uit gaat zien is ook niet helemaal duidelijk. Het is de verwachting dat hier in 2020 snel meer details over naar buiten zullen worden gebracht.