Hoe begin je een online casino? Hier moet je aan denken!

Veel Nederlanders hebben weleens nagedacht over het starten van een eigen bedrijf. Een eigen onderneming, eigen baas, het klinkt als een uitdagend en een vrij bestaan. Als liefhebbers van alles omtrent kansspelen zou er maar één branche zijn die ons echt zou behagen: de casinowereld. Zo sta je het ene moment aan de roulette tafel om het andere moment aan het hoofd van je eigen online casino te staan. Klinkt goed.

En waarom ook niet? Want met de nieuwe wet van de kansspelen op komst wordt het straks hopelijk mogelijk om ‘gewoon’ vanuit Nederland een online casino te beheren. Dat is een gunstige ontwikkeling en dus ook het ideale instapmoment. De online gokmarkt ligt in Nederland voor het grijpen.

Vergunningen voor online casino’s

Hopelijk wordt het dan vanaf 2018 echt mogelijk om kansspelen op afstand aan te bieden. Definitief uitsluitsel daarover ligt in handen van de Eerste Kamer, die zich nog over de wet moet buigen. De Kansspelautoriteit (KSA) is in de tussentijd in het leven geroepen om de veiligheid van de consument te verbeteren. Als onderdeel van het beleid worden Nederlandse aanbieders van online kansspelen op dit moment belet in het uitvoeren van hun activiteiten.

Dat betekent simpelweg niets anders dan dat het volgens de wet verboden is dat er door een Nederlandse website online kansspelen worden aangeboden. Totdat de Eerste Kamer hopelijk een andere uitspraak doet en het wel mogelijk maakt. Als dat zover is, dan zullen potentiële aanbieders een vergunning moeten aanvragen. Dat gaat gepaard met een verwachte vergoeding van zo’n €40.000, behoorlijk prijzig dus.

Interessemelding aan de KSA

Voordat het allemaal zover is kan al worden aangegeven dat er interesse is om in aanmerking te komen voor een dergelijke vergunning. Dat kan via de zogeheten interessemelding. Op de website laat de toezichthouder van de kansspelen weten de groep met mogelijke aanbieders beter te willen leren kennen. Als onderdeel daarvan kan er na verloop van tijd een uitnodiging tegemoet worden gezien voor vakinhoudelijke bijeenkomsten. Het invullen van het betreffende formulier betekent overigens niet dat je meer kans hebt op een vergunning. Je wordt alleen actief op de hoogte gehouden van de verdere procedure, dat is alles.

Het spelaanbod

Een online casino openen betekent online aanwezig zijn, op elke denkbare manier. Dat houdt dus ook in dat een simpele website die via een computer te bezoeken allang niet meer voldoet. Online casino bezoekers verwachten en krijgen dus ook steeds meer. Zo zijn er de apps en moet de normale website het ook doen op de smartphone en tablet. Daarnaast moeten de websites betrouwbaar zijn en de veiligheid van de bezoeker garanderen. Er moet overal en altijd kunnen worden gespeeld op een snelle, veilige en visueel aantrekkelijke site.

Het al dan niet slagen van een online casino hangt ook af van het spelaanbod. Zo dien je te beschikken over een actueel en gevarieerd spelaanbod. Dat betekent dus een combinatie van klassiekers zoals roulette en blackjack, maar ook moderne video slots, en natuurlijk genoeg jackpots. Die spellen hoef je niet zelf te ontwikkelen, maar die koop je in. En ook daar is weer flink wat budget voor nodig. De game ontwikkelaars zijn namelijk geen liefdadigheidsinstanties en doen het om de pure winst. Je zult dus flink in de buidel moeten tasten om gebruik te mogen maken van hun spellen.

Online casino vanuit het buitenland

Nu je in grote lijnen weet wat de huidige stand van zaken is in de Nederlandse gokmarkt, hoe je in aanmerking kunt komen voor een vergunning, en dat jouw online casino valt of staat met het spelaanbod, zou je dus kunnen overwegen of het voor jou de moeite waard is. Heb je genoeg budget? Weet je wat je te wachten staat op het gebied van veiligheidseisen, betaalplatformen, en belastingen? Dan is het tijd om actie te ondernemen en verder te gaan met je ondernemingsplan.

En als je geen zin hebt om daarbij te wachten tot er eindelijk uitsluitsel komt van de Nederlandse politiek, dan kun je nog altijd naar Malta verhuizen. Daar worden sinds 2000 online casino licenties uitgegeven. Al die licenties zijn voor vijf jaar geldig, maar ook daar dien je aan allerlei strenge eisen te voldoen. Já, een online casino beginnen klinkt heel erg aantrekkelijk, maar néé, het is niet makkelijk.